Solo Circle

Solo Circle

Så här blev det hos Inobi arkitektur med plattan Solo Circle.

Solo Circle är en frihängande enhet utan ram som erbjuder många designmöjligheter både vad det gäller färger och infästning samt ger möjligheten att skapa flera lager.

 

Detta är en akustisk lösning, som används där det inte är möjligt att installera ett heltäckande akustiktak. Solo Circle är lämplig i byggnader där man vill behålla rummets volym eller som ett alternativ när TABS (termiskt aktiva bjälklags system) är valt som kylsystem.

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våtavtorkning en gång per vecka.

augusti 2014.

VÄSTKUSTENS AKUSTIK & MONTAGE AB Copyright @ All Rights Reserved.